Διαχείριση άρθρων

Για τους συγγραφείς:

Από το σύνδεσμο Υποβολή άρθρου (στα αριστερά) μπορείτε να υποβάλλετε την εργασία σας προς κρίση και δημοσίευση από την επιστημονική επιτροπή του περιοδικού μας.

Για τους κριτές:

Από το σύνδεσμο Υποβολή κρίσης (στα αριστερά) μπορείτε να υποβάλλετε την κρίση σας για κάποια εργασία που σας έχει ανατεθεί.

Για να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παραπάνω υπηρεσιών παρακαλούμε εγγραφείτε στο Ηλεκτρονικό μας περιοδικό.

Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα από εδώ.

Οι οδηγίες που διέπουν την υποβολή και κρίση ενός άρθρου βρίσκονται εδώ.

Παρακαλώ περιμένετε...