Σύμβουλοι Σύνταξης

Αραβαντινός Αθανάσιος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ανδρικόπουλος Ανδρέας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασενχόβεν Λουδοβίκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Γιαννακούρου Τζίνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαννιάς ∆ημήτρης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
∆ελλαδέτσιμας Παύλος Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίδης Γιάννης Tufts University, USA
Καλογήρου Νίκος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Καρύδης ∆ημήτρης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Κοσμόπουλος Πάνος ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Κουκλέλη Ελένη University of California, USA
Λαμπριανίδης Λόης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λουκάκης Παύλος Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λουρή Ελένη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαλούτας Θωμάς Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μαντουβάλου Μαρία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Μελαχροινός Κώστας Queen Mary, University of London
Μοδινός Μιχάλης Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ)
Μπριασούλη Ελένη Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παπαθεοδώρου Ανδρέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρεβελάκης Γεώργιος-Στυλ. Université de Paris I, France
Φωτόπουλος Γιώργος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χαστάογλου Βίλμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)


Παρακαλώ περιμένετε...